Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Rozbudowa ul. Podgórnej w Mikołowie etap I i II

Projektem zostanie objęta ul. Podgórna od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Chabrów (Etap I) i dalej do studni kanalizacji deszczowej nr D-35 (Etap II). Projekt zakłada budowę nowego układu drogowego ul. Podgórnej wraz ze zjazdami indywidualnymi i przesunięciem przystanku autobusowego. W miejscach przecinania się projektowanej drogi z innymi drogami zostaną wykonane

Termin realizacji
2024
Wartość
3 828 091,35 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
Budowa części ul. Górnośląskiej w Mikołowie

Drogi
Budowa części ul. Górnośląskiej w Mikołowie

Projekt polega na budowie  części ulicy Górnośląskiej w Mikołowie na długości 372 . Budowa obejmie: jezdnie, zjazdy, ciąg pieszo-rowerowy, pobocze, odwodnienie powierzchniowe oraz oświetlenie. .

Termin realizacji
03.2022-11.2022
Wartość
1 596 540,00 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
Przebudowa układu drogowego Mikołów Reta

Drogi
Przebudowa układu drogowego Mikołów Reta

Projekt polega na rozbudowie  ul. Jasnej (etap II), Brzozowej i ul. Reta w Mikołowie. Celem inwestycji jest: poprawa stanu technicznego ulic, budowa systemu odwodnienia, zachowanie położenia istniejących wjazdów, właściwy poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, poprawa oświetlenia ulicznego w technologi LED, budowa chodników, dopuszczenie rowerzystów w układach jednokierunkowych, wykonanie wyniesionych tarcz skrzyżowań w celu uspokojenia ruchu,

Termin realizacji
2022-2023
Wartość
8 849 410,45 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
Logotypy UE