Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI
Przebudowa ul. Południowej ( od ul. Stara Droga do ul. Wodociągowej ) w Mikołowie ? etap  I

AKTUALNOŚCI
Przebudowa ul. Południowej ( od ul. Stara Droga do ul. Wodociągowej ) w Mikołowie ? etap I

W ramach projektu wykonano: – ul. Południowa cześć I – odcinek drogi jednokierunkowej z uwzględnieniem ruchu pieszych długości 260 m – chodniki na nowoprojektowanym połączeniu z ul. Przyjaciół ? 90 m – skrzyżowania 3 szt. , zatoka postojowa ? 43 m Projekt zrealizowany został dzięki dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  w ramach Programu ?Metropolitalny

Termin realizacji
Termin realizacji: IV. 2018 - III.2019r.
Wartość
1 096 371,59 zł
Lokalizacja
Mikołów, ul. Południowa
czytaj więcej
Przebudowa ul. Dzieńdziela (od ul. Skalnej do ul. Waryńskiego) w Mikołowie

Drogi
Przebudowa ul. Dzieńdziela (od ul. Skalnej do ul. Waryńskiego) w Mikołowie

Zadanie to jest kontynuacją wykonanej przebudowy ul. Waryńskiego w Mikołowie, współfinansowanej ze środków rządowych. Projekt dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”. Zrealizowanie niniejszego zadania, które likwiduje zatoki mijankowe, umożliwi stworzenie układu komunikacyjnego z drogą krajową nr 44 i nr 81. Celem zadania jest rozwój Mikołowa

Termin realizacji
II - IV kwartał 2018r.
Wartość
5 584 200,00
Lokalizacja
Mikołów, ul. Dzieńdziela ( od ul. Skalnej do ul. Waryńskiego)
czytaj więcej
Przebudowa ul. Waryńskiego na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Dzieńdziela w Mikołowie

Drogi
Przebudowa ul. Waryńskiego na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Dzieńdziela w Mikołowie

Projekt polegał na przebudowie ul. Waryńskiego o długości około 200 m, znajdującego się pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Dzieńdziela a przejazdem kolejowym. W ramach projektu rozebrany i ponowne odbudowany został cały fragment drogi, powstały chodniki, ścieżka rowerowa oraz zatoka autobusowa. Zbudowano wjazdy do pobliskich zakładów oraz na plac postojowy. Droga została poszerzona z 3,0 m do

Termin realizacji
czerwiec ? wrzesień 2009 r.
Wartość
388 455,73 zł
Lokalizacja
Mikołów ul. Waryńskiego -Dzieńdziela
czytaj więcej
Logotypy UE