Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI
Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Kamionka w Mikołowie

Drogi
Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Kamionka w Mikołowie

Przedmiotem projektu jest przebudowa i budowa połączeń drogowych pomiędzy ulicami: Sadową, Paprotek, Świerkową, Plebiscytową oraz Bzów w Mikołowie. Inwestycja jest zlokalizowana w dzielnicy Kamionka i stanowi odpowiedź na potrzeby społeczności lokalnej w obszarze infrastruktury komunikacyjnej, przede wszystkim pod względem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, a także rozwoju spójnej sieci drogowej. Budowa, przebudowa będąca przedmiotem

Termin realizacji
Wartość
3 552 971,32 PLN
Lokalizacja
Mikołów ulice: Świerkowa, Sadowa, Bzów, Paprotek
czytaj więcej
Logotypy UE