Budowa łącznika drogowego od ul. Paprotek do ul. Wieczorka w Mikołowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Budowa łącznika drogowego od ul. Paprotek do ul. Wieczorka w Mikołowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem
Termin realizacji:
III ? IV kwartał 2011 r.
Lokalizacja:
Mikołów, dzielnica Kamionka
Program:

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Wartość projektu:
1 104 659,68 zł
Finansowanie:

? 531 600,00 zł

ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011 (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)

? 573 059,68 zł

z Budżetu Gminy Mikołów

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzielnicy Kamionka w Mikołowie, poprzez budowę łącznika pomiędzy ulicami Paprotek i Wieczorka. Realizacja inwestycji pozwoli scalić dwie części dzielnicy Kamionka, pomiędzy którymi komunikacja odbywa się za pośrednictwem ruchliwej i niebezpiecznej drogi krajowej nr 81. Przedmiotem przedsięwzięcia jest budową łącznika drogowego, ciągu pieszego, wjazdów do posesji oraz utworzenie infrastruktury towarzyszącej, między innymi oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej.

Zobacz szczegóły

 

Logotypy UE