Przebudowa ul. Południowej ( od ul. Stara Droga do ul. Wodociągowej ) w Mikołowie ? etap I

Przebudowa ul. Południowej ( od ul. Stara Droga do ul. Wodociągowej ) w Mikołowie ? etap  I
Termin realizacji:
Termin realizacji: IV. 2018 - III.2019r.
Lokalizacja:
Mikołów, ul. Południowa
Program:

?Metropolitalny Fundusz Solidarności? Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

?Fundusz Dróg Samorządowych? – 2019 Śląski Urząd Wojewódzki

Wartość projektu:
1 096 371,59 zł
Finansowanie:

Dofinansowanie GZM: 485 395,00 zł

Dofinansowanie FDS: 547 334,85 zł

wkład własny: 63 641,74 zł

W ramach projektu wykonano:
– ul. Południowa cześć I – odcinek drogi jednokierunkowej z uwzględnieniem ruchu pieszych długości 260 m
– chodniki na nowoprojektowanym połączeniu z ul. Przyjaciół ? 90 m
– skrzyżowania 3 szt. , zatoka postojowa ? 43 m

Projekt zrealizowany został dzięki dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  w ramach Programu ?Metropolitalny Fundusz Solidarności? oraz dofinansowaniu ze środków ?Funduszu Dróg Samorządowych? w 2019  Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Logotypy UE