Budowa łączników drogowych ul. Polna Strażacka, ul. Strażacka Malinowa w Mikołowie

Budowa łączników drogowych ul. Polna Strażacka, ul. Strażacka  Malinowa w Mikołowie
Termin realizacji:
IV. 2018 - IV.2019r
Lokalizacja:
Mikołów, ul. Polna- Strażacka, ul. Strażacka - Malinowa
Program:

„Funduszu Dróg Samorządowych?

Wartość projektu:
897 700 zł
Finansowanie:

FDS:  448 850 zł
Wkład własny: 448 850 zł

W ramach projektu wykonano budowę łączników drogowych ul. Polna Strażacka, ul. Strażacka  Malinowa w Mikołowie, które usprawnią ruchu lokalny bez konieczności uciążliwego wjazdu i/lub wyjazdu na DK44 (ul. Gliwicka) oraz z drugiej strony na DW925 (ul. Oświęcimska).
budowę odwodnienia drogi  kanalizacja deszczowa 398 m
budowę nawierzchni jezdni drogowej 199 m
budowa skrzyżowania wyniesionego
budowę ścieżki rowerowej
budowę zatoki parkingowej
budowę oświetlenia drogi
zagospodarowanie terenu zielenią: wycinka i nasadzenia drzew.

Projekt został dofinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Logotypy UE