Niskoemisyjny Mikołów – budowa Centrum przesiadkowego (etap 2a) oraz poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów (etap II)

Niskoemisyjny Mikołów – budowa Centrum przesiadkowego (etap 2a) oraz poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów (etap II)
Termin realizacji:
III kwartał 2020- IV kwartał 2020
Lokalizacja:
gmina Mikołów
Program:

Program działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji

Wartość projektu:
1 789 927,00 zł
Finansowanie:

Dotacja z GZM: 755 731,00 zł

Wkład własny gminy: 9 396,91 zł

środki z innych źródeł (UE): 1 024 799,09 zł

W ramach projektu zostaną wykonane roboty dotyczące budowy Centrum przesiadkowego ( etap 2a) tj. roboty rozbiórkowe, ziemne, podbudowa, nawierzchnia bitumiczna (jezdnia) nawierzchnia z kostki betonowej uszlachetnionej (chodniki), krawężniki, obrzeża betonowe, odwodnienie drogi oraz przebudowę infrastruktury uzbrojenia terenu. Zostanie również zmodernizowane oświetlenie w gminie.

Projekt został dofinansowany w ramach Programu na rzecz ograniczenia niskiej emisji.

Logotypy UE