Przebudowa układu drogowego Mikołów Reta

Przebudowa układu drogowego Mikołów Reta
Termin realizacji:
2022-2023
Lokalizacja:
Gmina Mikołów
Program:

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość projektu:
8 849 410,45 zł
Finansowanie:

Promesa inwestycyjna w kwocie:  4.750.000,00 zł

wkład własny: 4 099 410,45 zł

Projekt polega na rozbudowie  ul. Jasnej (etap II), Brzozowej i ul. Reta w Mikołowie.

Celem inwestycji jest: poprawa stanu technicznego ulic, budowa systemu odwodnienia, zachowanie położenia istniejących wjazdów, właściwy poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, poprawa oświetlenia ulicznego w technologi LED, budowa chodników, dopuszczenie rowerzystów w układach jednokierunkowych, wykonanie wyniesionych tarcz skrzyżowań w celu uspokojenia ruchu, wykonanie miejsc postojowych.

 

Logotypy UE