Doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Św. Wojciecha i St. Okrzei w Mikołowie

Doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Św. Wojciecha i St. Okrzei w Mikołowie
Termin realizacji:
01.01.2021- 30.12.2022r
Lokalizacja:
Gmina Mikołów
Program:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wartość projektu:
156 000,00 zł
Finansowanie:

Dofinansowanie w ramach RFRD: 96 000,00 zł

Wkład własny gminy: 60 000,00 zł

Projekt polega na doświetleniu przejść dla pieszych zlokalizowanych w centrum miasta. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przyczyni się również do ograniczenia liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych  z udziałem pieszych.

 

Logotypy UE