Budowa części ul. Górnośląskiej w Mikołowie

Budowa części ul. Górnośląskiej w Mikołowie
Termin realizacji:
03.2022-11.2022
Lokalizacja:
Gmina Mikołów
Program:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wartość projektu:
1 596 540,00 zł
Finansowanie:

Dofinansowanie RFRD: 698 493,00 zł

Wkład własny gminy: 898 047,00 zł

Projekt polega na budowie  części ulicy Górnośląskiej w Mikołowie na długości 372 . Budowa obejmie: jezdnie, zjazdy, ciąg pieszo-rowerowy, pobocze, odwodnienie powierzchniowe oraz oświetlenie.

.

Logotypy UE