Odwodnienie sołectwa Paniowy ? etap I

Odwodnienie sołectwa Paniowy ? etap I
Termin realizacji:
wrzesień - listopad 2005 r.
Lokalizacja:
Mikołów, Paniowy
Program:

Program Łagodzenia  w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji  Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego
– instrument Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości.

Wartość projektu:
179 950,00 zł
Finansowanie:

? 89 975,00 zł ze środków ?Programu łagodzenia w województwie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego? ? instrument ?Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości?
? 89 975,00 zł z Budżetu Gminy Mikołów

Projekt odwodnienia sołectwa Paniowy miał na celu uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w części sołectwa, w obrębie ulicy Starokościelnej. Przedsięwzięcie polegało na budowie systemu kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe do potoku Promna. Kanalizację wykonano z rur PCV, przeprowadzono też konieczne roboty ziemne oraz rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni drogowej. Inwestycja przyczyniła się do oczyszczenia wód opadowych z terenu objętego inwestycją i ograniczenia strat materialnych i zagrożeń ekologicznych związanych z niekontrolowanym odpływem wód deszczowych.

Zobacz szczegóły

Logotypy UE