Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Wykonanie projektu renowacji zabytkowego budynku Ratusza Urzędu Miasta Mikołów

Projekt polegać będzie na wykonaniu kompleksowego projektu technicznego na remont zabytkowego budynku Ratusza Urzędu Miasta Mikołów , Rynek 16 Mikołów.  

Termin realizacji
2024-2025
Wartość
350 000,00 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mikołowie- Bujakowie

AKTUALNOŚCI
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mikołowie- Bujakowie

Projekt polega na budowie ogólnodostępnej infrastruktury, która będzie służyła mieszkańcom gminy. Projekt realizowany jest na terenie gminy Mikołów w sołectwie Bujaków, gdzie zostanie wybudowane boisko wraz z infrastrukturą towarzyszącą a także wykonana zostanie wiata piknikowa z grillem.

Termin realizacji
III - IV kwartał 2023 r.
Wartość
769 619,61 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów – etap III

Ochrona środowiska
Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów – etap III

Zadanie jest kontynuacją działań polegających na ograniczeniu niskiej emisji z indywidualnych palenisk poprzez udzielenie dotacji celowych skierowanych do osób fizycznych na modernizację systemów grzewczych opalanych paliwem stałym. Przyznawane będą zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Miasta Mikołowa. Środki pozwolą na modernizację około 130 systemów grzewczych.

Termin realizacji
II - IV kwartał 2023r.
Wartość
3 642 202,39 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
Logotypy UE