Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI
Przebudowa budynku ul. Stawowa 2

Mieszkalnictwo
Przebudowa budynku ul. Stawowa 2

Projekt polega na przebudowie budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Stawowej 2, w wyniku którego zmodernizowane zostaną cztery lokale mieszkalne.    

Termin realizacji
I kwartał 2022 - I kwartał 2024
Wartość
1 443 680,28 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
Budowa części ul. Górnośląskiej w Mikołowie

Drogi
Budowa części ul. Górnośląskiej w Mikołowie

Projekt polega na budowie  części ulicy Górnośląskiej w Mikołowie na długości 372 . Budowa obejmie: jezdnie, zjazdy, ciąg pieszo-rowerowy, pobocze, odwodnienie powierzchniowe oraz oświetlenie. .

Termin realizacji
03.2022-11.2022
Wartość
1 596 540,00 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym –  Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów- etap II

Ochrona środowiska
Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów- etap II

Zadanie obejmuje ograniczenie niskiej emisji z indywidualnych palenisk poprzez udzielenie dotacji celowych skierowanych do osób fizycznych na realizację przedsięwzięć polegających na modernizacji systemów grzewczych opalach paliwem stałym. Przyznawane będą zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Miasta Mikołowa. Środki pozwolą na modernizację około 400 systemów grzewczych.

Termin realizacji
2022
Wartość
1 410 568, zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
Logotypy UE