Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI

Edukacja
Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – GMINA MIKOŁÓW

Gmina Mikołów pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.6 Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy –

Termin realizacji
01.11.2022-31.05.2023
Wartość
93 750 PLN
Lokalizacja
Szkoły Podstawowe Mikołów
czytaj więcej
Kompleksowa przebudowa  terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie- etap północno  zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie

Rewitalizacja
Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie- etap północno zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie

W ramach projektu na terenie osiedla Mickiewicza zostanie wykonana przebudowa oraz  budowa dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową. Powstaną nowe miejsca  parkingowe, chodniki, ciągi pieszo-jezdne a także place zabaw i gier dla młodzieży. Teren zostanie obsadzony roślinnością. W ramach inwestycji przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie zostanie wybudowana infrastruktura sportowa tj. boiska piłkarskie.

Termin realizacji
2023-2024
Wartość
22 699 650,00 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
Cyfrowa Gmina

Informatyzacja
Cyfrowa Gmina

Projekt polega na zakupie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, dla jednostki podlegającej gminie Mikołów- Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie. CUW jest jednostką obsługującą w stosunku do 25 jednostek obsługiwanych ? szkół i przedszkoli publicznych, Centrum Integracji Społecznej, Dziennego Domu Pomocy, Żłobka Miejskiego oraz na mocy porozumienia ? instytucji kultury ? Instytut Mikołowski im. Rafała

Termin realizacji
19.05.2022- 30.09-2023
Wartość
100 000,00 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
Logotypy UE