Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI
Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym ?  Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów- etap II

Ochrona środowiska
Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym ? Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów- etap II

Zadanie obejmuje ograniczenie niskiej emisji z indywidualnych palenisk poprzez udzielenie dotacji celowych skierowanych do osób fizycznych na realizację przedsięwzięć polegających na modernizacji systemów grzewczych opalach paliwem stałym. Przyznawane będą zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Miasta Mikołowa. Środki pozwolą na modernizację około 400 systemów grzewczych.

Termin realizacji
2022
Wartość
1 410 568, zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
„Rozwiń skrzydła” w ramach projektu „Dostępna szkoła”

AKTUALNOŚCI
„Rozwiń skrzydła” w ramach projektu „Dostępna szkoła”

Gmina Mikołów pozyskała dofinansowanie w wysokości 1350000 zł na realizację przedsięwzięcia ?Rozwiń skrzydła? w ramach projektu pn.: ?Dostępna szkoła?, którego operatorami są Fundacja Fundusz Współpracy i Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 ? 2020, Działanie 4.1. Innowacje społeczne, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Przedsięwzięcie to

Termin realizacji
20.04.2022 - 30.09.2023
Wartość
1 540 000 PLN
Lokalizacja
Szkoła Podstawowa nr 3 w Mikołowie, Szkoła Podstawowa nr 6 w Mikołowie
czytaj więcej

Edukacja
?Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym ? Granty PPGR?

  Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 Informujemy, że Gmina Mikołów w ramach projektu ?Granty PPGR? zakupiła sprzęt komputerowy, który w sierpniu 2022 r.  został przekazany dzieciom z rodzin zamieszkujących tereny dawnych Państwowych Gospodarstw Rolnych. Gmina Mikołów pozyskała dofinansowanie w wysokości 17500 zł na realizację projektu pn.: ?Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w

Termin realizacji
30.03.2022-31.01.2023
Wartość
17500 PLN
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
Logotypy UE