Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI
Odnawialne źródła energii – instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mikołów

Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii – instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mikołów

Projekt polega na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych w budynkach szkół i przedszkoli w Gminie Mikołów. Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną w gminie. Projektem zostało objętych jedenaście placówek edukacyjnych,  które spełniają warunki techniczne pod kątem montażu paneli a także możliwość spożytkowania wyprodukowanej energii na bieżące zużycie. Są to szkoły w Bujakowie, Borowej

Termin realizacji
2022-05-31 - 2022-12-30
Wartość
946 854,00 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
Przebudowa zdegradowanego obszaru Gminy Mikołów – przebudowa budynku przy ul. Konstytucji  3 Maja 18 w Mikołowie

Rewitalizacja
Przebudowa zdegradowanego obszaru Gminy Mikołów – przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 w Mikołowie

Realizacja projektu wynika z potrzeby przeprowadzenia działań mających na celu przebudowę zdegradowanego obszaru Gminy Mikołów, rewitalizacji i nadania nowych funkcji dla budynku i jego otoczenia w centrum miasta. W ramach projektu zostanie wyremontowany budynek willi mieszkalnej z 1929 r.,  przy ul. Konstytucji 3 Maja 18, który  będzie pełnił funkcję Miejskiej Placówki Muzealnej.  Siedzibę będzie miał

Termin realizacji
II kwartał 2022-IV kwartał 2023
Wartość
12 442 677,81 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 18
czytaj więcej
Przebudowa układu drogowego Mikołów Reta

Drogi
Przebudowa układu drogowego Mikołów Reta

Projekt polega na rozbudowie  ul. Jasnej (etap II), Brzozowej i ul. Reta w Mikołowie. Celem inwestycji jest: poprawa stanu technicznego ulic, budowa systemu odwodnienia, zachowanie położenia istniejących wjazdów, właściwy poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, poprawa oświetlenia ulicznego w technologi LED, budowa chodników, dopuszczenie rowerzystów w układach jednokierunkowych, wykonanie wyniesionych tarcz skrzyżowań w celu uspokojenia ruchu,

Termin realizacji
2022-2023
Wartość
8 849 410,45 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
Logotypy UE