Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynków przy ul. Bandurskiego 8 i ul. Żwirki i Wigury 31 cd

RPO WSL 2014-2020
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynków przy ul. Bandurskiego 8 i ul. Żwirki i Wigury 31 cd

    Przedmiotem projektu jest wykonanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych, zastosowanie produktów o lepszej izolacyjności wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi. Budynki te stanowią zasób komunalny Gminy Mikołów, które są w całości przeznaczone na mieszkania komunalne udostępniane na szczególnych warunkach. Projektem objęte zostały budynki zlokalizowane w Mikołowie przy ul. Bandurskiego

Termin realizacji
2021-06-01 - 2022-12-30
Wartość
2 444 653,82 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów, ul. Bandurskiego 8, ul. Żwirki i Wigury 31 cd
czytaj więcej
Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C

Sport
Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C

Projekt polega na rozbudowie i termomodernizacji budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C w Mikołowie.  

Termin realizacji
2021-2023
Wartość
1 536 000,00 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów, ul. Szkolna 1 C
czytaj więcej

Ochrona środowiska
Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów

Celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji z indywidualnych palenisk,  poprzez dotacje celowe udzielane osobom fizycznym na realizację przedsięwzięć polegających na modernizacji systemów grzewczych opalanych paliwem stałym i gazem.  Łącznie zmodernizowano 231 źródeł ciepła.

Termin realizacji
2021
Wartość
3 534 255,68 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
Logotypy UE