Przebudowa budynku ul. Stawowa 2

Przebudowa budynku ul. Stawowa 2
Termin realizacji:
I kwartał 2022 - I kwartał 2024
Lokalizacja:
Gmina Mikołów
Program:

Fundusz Dopłat, Bank Gospodarstwa Krajowego

Wartość projektu:
1 443 680,28 zł
Finansowanie:

Wsparcie finansowe w ramach Funduszu Dopłat: 1 094 655,20 zł

wkład własny gminy: 349 025,08 zł

Projekt polega na przebudowie budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Stawowej 2, w wyniku którego zmodernizowane zostaną cztery lokale mieszkalne.

 

 

Logotypy UE