Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mikołowie- Bujakowie

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mikołowie- Bujakowie
Termin realizacji:
III - IV kwartał 2023 r.
Lokalizacja:
Gmina Mikołów
Program:

Fundusz Odporności GZM

Wartość projektu:
769 619,61 zł
Finansowanie:

643 601,00 zł – dotacja celowa GZM

126 018,61 zł – wkład własny gminy

Projekt polega na budowie ogólnodostępnej infrastruktury, która będzie służyła mieszkańcom gminy. Projekt realizowany jest na terenie gminy Mikołów w sołectwie Bujaków, gdzie zostanie wybudowane boisko wraz z infrastrukturą towarzyszącą a także wykonana zostanie wiata piknikowa z grillem.

Logotypy UE