Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków z terenu Gminy Mikołów – etap III

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków z terenu Gminy Mikołów – etap III
Termin realizacji:
23.08-30.09.2018r.
Lokalizacja:
Gmina Mikołów
Program:

Zadania związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Wartość projektu:
8 467,20 zł
Finansowanie:

8 467,20 zł – dotacja ze środków  WFOŚiGW W Katowicach

Dzięki dotacji pozyskanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, gmina zrealizowała projekt polegający na usunięciu azbestu w 10 lokalizacjach (demontaż oraz zebranie azbestu) w ilości 20,8 Mg.

 

Logotypy UE