Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI
Zakład Przeróbki Odpadów

Ochrona środowiska
Zakład Przeróbki Odpadów

Zakład Przeróbki Odpadów zlokalizowany przy ul. Dzieńdziela obejmuje stację przeładunkową odpadów, kompostownię, stację selektywnej zbiórki odpadów, punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych, Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Celem przedsięwzięcia była budowa Zakładu Przeróbki Odpadów, którego działalność miała zminimalizować koszt wywożenia odpadów komunalnych na wysypiska położone poza granicami gminy. Uruchomienie Zakładu Przeróbki Odpadów spowodowało również znaczne zmniejszenie ilości odpadów

Termin realizacji
lipiec 2003 r. - wrzesień 2004 r.
Wartość
7 942 772,63 zł
Lokalizacja
czytaj więcej
Budowa Oczyszczalni Ścieków Centrum

Ochrona środowiska
Budowa Oczyszczalni Ścieków Centrum

Oczyszczalnia ścieków ?Centrum? zlokalizowana jest w rejonie ul. Dzieńdziela w Mikołowie. Zadanie miało na celu budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków ?Centrum? dla miasta Mikołowa. Realizacja zadania obejmowała zaprojektowanie obiektu, jego wykonanie oraz rozruch technologiczny. Uruchomiona oczyszczalnia przejmuje ścieki komunalne i została zaprojektowana jako oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna na docelową przepustowość 8500 m?/dobę. Zobacz szczegóły  

Termin realizacji
maj 2003 r. - listopad 2005 r.
Wartość
27 568 930,58 zł
Lokalizacja
Mikołów
czytaj więcej
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie

Ochrona środowiska
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego w na terenie Gminy Mikołów. Inwestycja polegała na uszczelnieniu powierzchni złoża odpadów, odgazowaniu, wykonaniu rowów odwadniających i wykonaniu obudowy biologicznej składowiska. W ramach projektu została wybudowana także droga wjazdowa oraz ogrodzenie terenu składowiska.  Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, zabezpieczy tereny przyległe przed ujemnym oddziaływaniem

Termin realizacji
grudzień 2009 r. - grudzień 2010 r.
Wartość
1 993 194,76 zł
Lokalizacja
czytaj więcej
Logotypy UE