Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI
Budowa infrastruktury okołoturystycznej Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

Ochrona środowiska
Budowa infrastruktury okołoturystycznej Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

Inwestycja jest częścią składową budowy Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Od kilku lat powstaje jeden z niewielu w regionie obszarów odpowiadający na zróżnicowane potrzeby mieszkańców miasta. Innowacyjność projektu polega na połączeniu na jednym obszarze kilku funkcji, pozwalających sprawnie i atrakcyjnie obsłużyć ruch turystyczny na terenie Ogrodu. Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio na poprawę jakości życia mieszkańców,

Termin realizacji
październik 2011r. - październik 2013r.
Wartość
841 739,10 zł
Lokalizacja
Mikołów, Sośnia Góra
czytaj więcej
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów ? modernizacja kotłowni Grażyński

Ochrona środowiska
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów ? modernizacja kotłowni Grażyński

Przedmiotem projektu jest rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego na bazie Kotłowni Grażyński, będącej największym źródłem ciepła w Gminie Mikołów. Projekt ten wpisuje się w gminny program ochrony środowiska, zakładający likwidację niskiej emisji. W związku z tym w ramach prac przeprowadzone zostaną następujące działania: – modernizacja kotłowni – budowa nowych magistral ciepłowniczych oraz sieci niskoparametrowej. Inwestycja ta

Termin realizacji
marzec 2013
Wartość
17 362 008,72 zł
Lokalizacja
Mikołów, ul. Grażyńskiego
czytaj więcej
Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ? ściekowej Miasta Mikołów

Ochrona środowiska
Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ? ściekowej Miasta Mikołów

Wnioskodawcą projektu jest Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie (100% własności Gmina Mikołów) Zadanie ma na celu: kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno ? ściekowej na obszarze aglomeracji Mikołów. W wyniku realizacji projektu do systemu kanalizacyjnego zostanie podłączone docelowo ? 15 612 osób oraz 819 RLM z przemysłu oraz 788 RLM z usług. Zakres planowanego

Termin realizacji
2007 r. - 2013 r.
Wartość
405 658 000,00 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
Logotypy UE