Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów – modernizacja kotłowni Grażyński

Ochrona środowiska
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów – modernizacja kotłowni Grażyński

Przedmiotem projektu jest rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego na bazie Kotłowni Grażyński, będącej największym źródłem ciepła w Gminie Mikołów. Projekt ten wpisuje się w gminny program ochrony środowiska, zakładający likwidację niskiej emisji. W związku z tym w ramach prac przeprowadzone zostaną następujące działania: – modernizacja kotłowni – budowa nowych magistral ciepłowniczych oraz sieci niskoparametrowej. Inwestycja ta

Termin realizacji
marzec 2013
Wartość
17 362 008,72 zł
Lokalizacja
Mikołów, ul. Grażyńskiego
czytaj więcej
Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej Miasta Mikołów

Ochrona środowiska
Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej Miasta Mikołów

Wnioskodawcą projektu jest Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie (100% własności Gmina Mikołów) Zadanie ma na celu: kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji Mikołów. W wyniku realizacji projektu do systemu kanalizacyjnego zostanie podłączone docelowo – 15 612 osób oraz 819 RLM z przemysłu oraz 788 RLM z usług. Zakres planowanego

Termin realizacji
2007 r. - 2013 r.
Wartość
405 658 000,00 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
Budowa systemu kanalizacji – SP 4 w Mikołowie

Ochrona środowiska
Budowa systemu kanalizacji – SP 4 w Mikołowie

Zadanie zostało zrealizowane na terenie, na którym zlokalizowany jest budynek Szkoły Podstawowej nr 4 w Mikołowie – Kamionce, ul. Katowicka 122. W wyniku realizacji zadania budynek SP 4 został podłączony do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W ramach zadania zostanie wybudowany system kanalizacji miejskiej o dł. ok. 159 m. Działania objęte projektem realizują cel

Termin realizacji
wrzesień 2015 – listopad 2015
Wartość
85 202,79 zł
Lokalizacja
Mikołów, dzielnica Kamionka
czytaj więcej
Logotypy UE