Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie
Termin realizacji:
listopad 2009 r. - sierpień 2011 r.
Lokalizacja:
Mikołów
Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet V Środowisko, Działanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze

Wartość projektu:
10 373 172,41 zł
Finansowanie:
  • 5 354 264,66 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
  • 5 018 907,75 zł z Budżetu Gminy Mikołów

W ramach zrealizowanej inwestycji „Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie” zostały zaadaptowane istniejące schrony byłego terenu powojskowego.

Realizacja zadania przebiegała w trzech etapach:

I Etap – Adaptacja dwóch istniejących schronów dla celów edukacyjnych.

W ramach pierwszego etapu na terenie Centrum powstały dwie sale audiowizualne na 140 miejsc, Biblioteka Ogrodu, Bank Nasion i Fitotron, zaplecze socjalne i gospodarcze oraz węzeł sanitarny.

II Etap – Dobudowa dodatkowych segmentów.

W ramach drugiego etapu na terenie Centrum dobudowano do istniejącego schronu dodatkowe segmenty, które  mieszczą laboratoria badawcze, pomieszczenia administracyjne oraz magazyny.

III Etap – Zagospodarowanie terenu.

W ramach trzeciego etapu na terenie Centrum powstała pracownia dydaktyczna i wieża widokowa. W następnej kolejności zagospodarowano teren budową  obiektów małej architektury.

Kampania Promocyjno – Edukacyjna Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie promująca projekt „Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie” obejmowała konferencje, seminaria i warsztaty z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, Gmina Mikołów zobowiązana jest do utrzymania trwałości projektu w okresie 5 lat od daty jego zakończenia.

Obecnie obiekt jest administrowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie.

Zobacz szczegóły

Strona Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

 

Logotypy UE