Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów ? ograniczenie niskiej emisji z obiektów użyteczności publicznej

Ochrona środowiska
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów ? ograniczenie niskiej emisji z obiektów użyteczności publicznej

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Mikołów poprzez kompleksową termomodernizację z wymianą i modernizacją źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy. Obiekty objęte niniejszym projektem są budynkami nieefektywnie energetycznymi, zaniedbanymi, kosztownymi w utrzymaniu. Projekt obejmował budynki 5 przeszkoli. W jego ramach została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, zmodernizowano instalacje c.o., wymieniono 

Termin realizacji
kwiecień 2010 r. - styczeń 2011 r.
Wartość
6 449 140,14 zł
Lokalizacja
Mikołów
czytaj więcej
Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

Ochrona środowiska
Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

W ramach zrealizowanej inwestycji „Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie” zostały zaadaptowane istniejące schrony byłego terenu powojskowego. Realizacja zadania przebiegała w trzech etapach: I Etap – Adaptacja dwóch istniejących schronów dla celów edukacyjnych. W ramach pierwszego etapu na terenie Centrum powstały dwie sale audiowizualne na 140 miejsc, Biblioteka Ogrodu, Bank

Termin realizacji
listopad 2009 r. - sierpień 2011 r.
Wartość
10 373 172,41 zł
Lokalizacja
Mikołów
czytaj więcej
Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie-etap II

Ochrona środowiska
Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie-etap II

Celem projektu jest ochrona bioróżnorodności i zachowania istniejącego dziedzictwa przyrodniczego Śląska poprzez przywrócenie i utrzymanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie oraz zaprojektowanie i budowę Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dzieci. Projekt ma na celu rozwój działalności edukacyjnej, naukowo-badawczej oraz popularyzację wiedzy ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców Gminy Mikołów i regionu. W Ośrodku

Termin realizacji
styczeń 2012 r. - listopad 2013 r.
Wartość
10 166 064,49 zł
Lokalizacja
Mikołów, Sośnia Góra
czytaj więcej
Logotypy UE