Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI
Budowa systemu kanalizacji – SP 4 w Mikołowie

Ochrona środowiska
Budowa systemu kanalizacji – SP 4 w Mikołowie

Zadanie zostało zrealizowane na terenie, na którym zlokalizowany jest budynek Szkoły Podstawowej nr 4 w Mikołowie – Kamionce, ul. Katowicka 122. W wyniku realizacji zadania budynek SP 4 został podłączony do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W ramach zadania zostanie wybudowany system kanalizacji miejskiej o dł. ok. 159 m. Działania objęte projektem realizują cel

Termin realizacji
wrzesień 2015 ? listopad 2015
Wartość
85 202,79 zł
Lokalizacja
Mikołów, dzielnica Kamionka
czytaj więcej
Budowa systemu kanalizacji do budynku Przedszkola nr 4 w Mikołowie – Kamionce ul. Katowicka 132

Ochrona środowiska
Budowa systemu kanalizacji do budynku Przedszkola nr 4 w Mikołowie – Kamionce ul. Katowicka 132

Celem zadania było podłączenie budynku  do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej  oraz zlikwidowane osadnika ścieków w rejonie placówki, z którego korzystano.  W ramach  przedsięwzięcia zostanie wybudowany system kanalizacji miejskiej o dł. ok. 108 m. Działania objęte projektem realizują cel jakim jest ochrona i poprawa jakości środowiska.

Termin realizacji
wrzesień 2015 - październik 2015
Wartość
73 144,68 zł
Lokalizacja
Mikołów, dzielnica Kamionka
czytaj więcej
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Mikołów – etap I

Ochrona środowiska
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Mikołów – etap I

Dzięki dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach usunięto 88,149 Mg azbestu z terenu gminy. Projektem objętych zostało 39 mieszkańców (4 budynki mieszkalne, 26 budynków gospodarczych oraz 14 posesji oczyszczonych z azbestu). Projekt jest w 100 % finansowany ze środków Funduszu.

Termin realizacji
2017 r.
Wartość
64 943,00 zł
Lokalizacja
Mikołów
czytaj więcej
Logotypy UE