Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków z terenu Gminy Mikołów ? etap II

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków  z terenu Gminy Mikołów ? etap II
Termin realizacji:
03.07.2017r. do 30.09.2017r.
Lokalizacja:
Mikołów
Program:
Wartość projektu:
48 037,43 zł
Finansowanie:
  •  9 600,00 zł   Środki NFOŚiGW w Warszawie
  • 38 437,43 zł środki WFOŚiGW w Katowicach

Dzięki dotacji pozyskanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gmina zrealizowała projekt polegający na usunięciu azbestu w 41 lokalizacjach (demontaż oraz zebranie azbestu) w ilości 76,59 Mg.

Logotypy UE