Słoneczna Gmina – budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów

Słoneczna Gmina – budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów
Termin realizacji:
2018-07-30 - 2019-03-30
Lokalizacja:
Mikołów
Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu:
4 081 336,67 zł
Finansowanie:
  • 3 004 670,56 zł dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  • 1 076 666,12 zł wkład własny Beneficjenta ( Gminy Mikołów oraz uczestników projektu)

Projekt polegać będzie na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Mikołów, będących własnością osób fizycznych, wraz z ich podłączeniem do sieci energetycznej. Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną przez indywidualnych odbiorców. Zastąpienie energii produkowanej przez tradycyjne elektrownie oparte na spalaniu paliw kopalnych energia pochodzącą ze źródeł odnawialnych pozwala w dużym stopniu na redukcję emisji gazów cieplarnianych w szczególności CO2. Realizacja projektu wpłynie również na zwiększenie postaw pro-ekologicznych wśród mieszkańców.

 

Logotypy UE