System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów- budowa Centrum Przesiadkowego

System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów- budowa Centrum Przesiadkowego
Termin realizacji:
2018-07-01 - 2021-09-30
Lokalizacja:
Mikołów, ul. Kolejowa
Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu:
13 772 012,86 zł
Finansowanie:
  • 13 064 137,34 zł  dofinansowanie UE  ( w tym  11 688 965,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020,  1 375 172,34 zł  budżet państwa z kontraktu terytorialnego w ramach premii rewitalizacyjnej)
  •  707 875,52 zł wkład Gminy Mikołów

Celem projektu jest budowa na terenie Gminy Mikołów nowoczesnego centrum przesiadkowego. W ramach przedsięwzięcia powstanie plac autobusowy wraz z parkingiem park&ride oraz niezbędna infrastruktura drogowa. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości obsługi pasażerskiej, docelowo zwiększy ilość osób korzystających ze środków komunikacji publicznej,
zintegruje środki transportu publicznego, co w efekcie końcowym wpłynie na poprawę środowiska naturalnego poprzez redukcje emisji CO2 do atmosfery oraz poprawi bezpieczeństwo i estetykę przestrzeni publicznej.

 

Logotypy UE