System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów- budowa Centrum Przesiadkowego

System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów- budowa Centrum Przesiadkowego
Termin realizacji:
2018-07-01 - 2021-06-30
Lokalizacja:
Mikołów, ul. Kolejowa
Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu:
13 788 958,57 zł
Finansowanie:
  • 13 080 235,77 zł dofinansowanie z UE ( w tym  11 703 368,85 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020,  1 376 866,92 budżet państwa z
    kontraktu terytorialnego w ramach premii rewitalizacyjnej)
  • 708 722,80 zł wkład Gminy Mikołów

Celem projektu jest budowa na terenie Gminy Mikołów nowoczesnego centrum przesiadkowego. W ramach przedsięwzięcia powstanie plac autobusowy wraz z parkingiem park&ride oraz niezbędna infrastruktura drogowa. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości obsługi pasażerskiej, docelowo zwiększy ilość osób korzystających ze środków komunikacji publicznej,
zintegruje środki transportu publicznego, co w efekcie końcowym wpłynie na poprawę środowiska naturalnego poprzez redukcje emisji CO2 do atmosfery oraz poprawi bezpieczeństwo i estetykę przestrzeni publicznej.

 

Logotypy UE