Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów etap I ? modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym

Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów etap I ? modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym
Termin realizacji:
23.02.2018 r. - 30.11.2018r.
Lokalizacja:
Mikołów
Program:

Ochrona Atmosfery, Programy Ograniczenia Emisji,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wartość projektu:
1 320 000,00 zł
Finansowanie:
  • 220 000,00 zł – dotacja z WFOŚiGW w Katowicach
  • 320 000,00 zł- wkład własny Gminy Mikołów
  • 770 000,00 zł – wkład własny mieszkańców

Projekt polega  na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła ( stare piece węglowe) na źródła o wyższej sprawności, zasilane paliwami generującymi mniej zanieczyszczeń. Zainstalowane przez mieszkańców piece będą spełniać normy jakości (w przypadku kotłów węglowych i kotłów opalanych biomasą będą to piece 5 klasy wg. kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012. Instalacja nowych kotów spełniać będzie wymagania w zakresie emisji i sprawności. Zagwarantuje to, mniejszą emisję zanieczyszczeń w ciągu roku, również przy obniżonej mocy. W wyniku realizacji zadania zlikwidowanych ostanie 110 piecy węglowych a zainstalowane zostaną: 71 kotły węglowe 5 klasy, 1 kocioł opalany biomasą 5 klasy, 37 kotłów gazowych oraz 1 ogrzewanie elektryczne.

Logotypy UE