Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku przy ul. Podleskiej 60

RPO WSL 2014-2020
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku przy ul. Podleskiej 60

Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Podleskiej 60 wraz z likwidacją „niskiej emisji” poprzez wymianę nieekologicznego ogrzewania węglowego. Budynek ten stanowi zasób komunalny Gminy Mikołów, który w całości przeznaczony jest na mieszkania komunalne udostępniane na szczególnych warunkach. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, wpłynie również

Termin realizacji
2018-06-30 - 2019-01-28
Wartość
945 000,00 zł
Lokalizacja
Mikołów, ul. Podleska 60
czytaj więcej
Słoneczna Gmina – budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów

Ochrona środowiska
Słoneczna Gmina – budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów

Projekt polegać będzie na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Mikołów, będących własnością osób fizycznych, wraz z ich podłączeniem do sieci energetycznej. Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną przez indywidualnych odbiorców. Zastąpienie energii produkowanej przez tradycyjne elektrownie oparte na spalaniu paliw kopalnych energia pochodzącą ze źródeł odnawialnych pozwala

Termin realizacji
2018-07-30 - 2019-03-30
Wartość
4 081 336,67 zł
Lokalizacja
Mikołów
czytaj więcej
Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów

Rewitalizacja
Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów

Przedmiotem projektu jest kompleksowa, społeczno?infrastrukturalna rewitalizacja zdegradowanego obszaru Centrum w Mikołowie. Przedsięwzięciem zostanie objęty zdegradowany kwartał miasta, tzn. budynki kamienic wraz z oficynami i podwórzem zlokalizowane w reprezentacyjnej części centrum miasta przy ulicy: Jana Pawła II 2, Jana Pawła II 4, Jana Pawła II 6, Rynek 2, św. Wojciecha 14. Zakres projektu obejmuje kompleksowe prace

Termin realizacji
26.02.2018r. - 31.12.2021r.
Wartość
21 215 866,54 zł
Lokalizacja
Mikołów, Centrum
czytaj więcej
Logotypy UE