Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI

Edukacja
Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – GMINA MIKOŁÓW

Gmina Mikołów pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.6 Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy –

Termin realizacji
01.11.2022-31.05.2023
Wartość
93 750 PLN
Lokalizacja
Szkoły Podstawowe Mikołów
czytaj więcej
Odnawialne źródła energii – instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mikołów

Ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii – instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mikołów

Projekt polega na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych w budynkach szkół i przedszkoli w Gminie Mikołów. Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną w gminie. Projektem zostało objętych jedenaście placówek edukacyjnych,  które spełniają warunki techniczne pod kątem montażu paneli a także możliwość spożytkowania wyprodukowanej energii na bieżące zużycie. Są to szkoły w Bujakowie, Borowej

Termin realizacji
2022-05-31 - 2022-12-30
Wartość
946 854,00 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej
Przebudowa zdegradowanego obszaru Gminy Mikołów – przebudowa budynku przy ul. Konstytucji  3 Maja 18 w Mikołowie

Rewitalizacja
Przebudowa zdegradowanego obszaru Gminy Mikołów – przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 w Mikołowie

Realizacja projektu wynika z potrzeby przeprowadzenia działań mających na celu przebudowę zdegradowanego obszaru Gminy Mikołów, rewitalizacji i nadania nowych funkcji dla budynku i jego otoczenia w centrum miasta. W ramach projektu zostanie wyremontowany budynek willi mieszkalnej z 1929 r.,  przy ul. Konstytucji 3 Maja 18, który  będzie pełnił funkcję Miejskiej Placówki Muzealnej.  Siedzibę będzie miał

Termin realizacji
II kwartał 2022-IV kwartał 2023
Wartość
12 442 677,81 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 18
czytaj więcej
Logotypy UE