Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – GMINA MIKOŁÓW

Termin realizacji:
01.11.2022-31.05.2023
Lokalizacja:
Szkoły Podstawowe Mikołów
Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Wartość projektu:
93 750 PLN
Finansowanie:

Europejski Fundusz Społeczny

Całkowita wartość projektu – 93 750 PLN:

w tym dofinansowanie – 84 375 PLN (środki europejskie – 79 687,50 PLN, budżet krajowy – 4687,50 PLN

wkład własny Gminy Mikołów – 9 375 PLN

Gmina Mikołów pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.6 Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny.

Projekt „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – GMINA MIKOŁÓW” wstępnie planowany był na okres 01.11.2022-30.03.2023 r., realizację przedłużono do 31.05.2023 r.

Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego uczniów uciekających z Ukrainy, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczęszczających do szkół podstawowych podlegających pod organ prowadzący – Gminę Mikołów w okresie od XI 2022 do V 2023 poprzez zakup sprzętu ICT (laptopy dla uczniów z Ukrainy)

Logotypy UE