Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów etap II – termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta

RPO WSL 2014-2020
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów etap II – termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta

Przedmiotem projektu jest wykonanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych,m. in. poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych, zastosowanie produktów o lepszej izolacyjności wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi. Budynki te stanowią zasób komunalny Gminy Mikołów, które są w całości przeznaczone na mieszkania komunalne udostępniane na szczególnych warunkach a głównym kryterium przydziału mieszkań stanowi wysokość dochodu na osobę w

Termin realizacji
2017-06-01 - 2018-11-30
Wartość
3 804 302,48 zł
Lokalizacja
Mikołów, ul. Mickiewicza 24 a-d, Prusa 5 a-b, Prusa 5 c-f.
czytaj więcej
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku przy ul. Podleskiej 60

RPO WSL 2014-2020
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku przy ul. Podleskiej 60

Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Podleskiej 60 wraz z likwidacją „niskiej emisji” poprzez wymianę nieekologicznego ogrzewania węglowego. Budynek ten stanowi zasób komunalny Gminy Mikołów, który w całości przeznaczony jest na mieszkania komunalne udostępniane na szczególnych warunkach. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, wpłynie również

Termin realizacji
2018-06-30 - 2019-01-28
Wartość
1 081 776,33
Lokalizacja
Mikołów, ul. Podleska 60
czytaj więcej
Słoneczna Gmina – budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów

Ochrona środowiska
Słoneczna Gmina – budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów

Projekt polegać będzie na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Mikołów, będących własnością osób fizycznych, wraz z ich podłączeniem do sieci energetycznej. Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną przez indywidualnych odbiorców. Zastąpienie energii produkowanej przez tradycyjne elektrownie oparte na spalaniu paliw kopalnych energia pochodzącą ze źródeł odnawialnych pozwala

Termin realizacji
2018-07-30 - 2019-03-30
Wartość
4 081 336,67 zł
Lokalizacja
Mikołów
czytaj więcej
Logotypy UE