Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów etap II – termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów etap II – termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta
Termin realizacji:
2017-06-01 - 2018-11-30
Lokalizacja:
Mikołów, ul. Mickiewicza 24 a-d, Prusa 5 a-b, Prusa 5 c-f.
Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu:
3 804 302,48 zł
Finansowanie:
  • 3 448 009,47 zł dofinansowanie ze środków UE ( w tym  3 077 347,31 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 376 662,16 zł ze środków budżetu państwa z kontraktu terytorialnego – premia rewitalizacyjna)
  • 356 293,00 zł wkład własny Gminy Mikołów

Przedmiotem projektu jest wykonanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych,m. in. poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych, zastosowanie produktów o lepszej izolacyjności wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi. Budynki te stanowią zasób komunalny Gminy Mikołów, które są w całości przeznaczone na mieszkania komunalne udostępniane na szczególnych warunkach a głównym kryterium przydziału mieszkań stanowi wysokość dochodu
na osobę w gospodarstwie domowym. Projektem objęto budynki zlokalizowane przy ul. Mickiewicza 24 a-d, Prusa 5 a-b, 5 c-f.
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, wpłynie również na poprawę jakości powietrza w regionie (w wyniku ograniczenia emisji do atmosfery m.in. dwutlenku węgla). Na skutek głębokiej termomodernizacji poprawi się estetyka obiektów, zwiększy się komfort ich użytkowania.

Logotypy UE