Szkoła otwarta na wiedzę – etap II

Szkoła otwarta na wiedzę – etap II
Termin realizacji:
01.06.2018-30.06.2019
Lokalizacja:
Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 12
Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Wartość projektu:
1024112,50
Finansowanie:

Europejski Fundusz Społeczny

Cel projektu:

-podniesienie jakości oferty edukacyjnej 10 mikołowskich szkół podstawowych w okresie VI 2018 – VI 2019 poprzez rozwijanie wśród 950 uczniów/ uczennic kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,
– przeszkolenie 43 nauczycieli,
– zakup sprzętu TIK oraz specjalistycznych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
– realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę w procesie indywidualnego wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ucznia młodszego.

Logotypy UE