Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku przy ul. Podleskiej 60

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku przy ul. Podleskiej 60
Termin realizacji:
2018-06-30 - 2019-01-28
Lokalizacja:
Mikołów, ul. Podleska 60
Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu:
945 000,00 zł
Finansowanie:
  • 799 068,00 zł dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  • 145 932,00 zł wkład własny Gminy Mikołów

Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Podleskiej 60 wraz z likwidacją „niskiej emisji” poprzez wymianę nieekologicznego ogrzewania węglowego. Budynek ten stanowi zasób komunalny Gminy Mikołów, który w całości przeznaczony jest na mieszkania komunalne udostępniane na
szczególnych warunkach. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, wpłynie również na poprawę jakości powietrza w regionie (w wyniku ograniczenia emisji do atmosfery m.in. dwutlenku węgla) oraz likwidację tzw. niskiej emisji. Na skutek głębokiej termomodernizacji poprawi się estetyka obiektu, zwiększy się komfort
użytkowania budynku.

Logotypy UE