A+ A-
A+ A-
Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI
Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 w Mikołowie wraz z modernizacją systemu grzewczego

Termo-modernizacja
Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 w Mikołowie wraz z modernizacją systemu grzewczego

Celem realizacji projektu było zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie budynku Gimnazjum nr 1 oraz obniżenie kosztów ogrzewania i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Prace termomodernizacyjne objęły: • wymianę okien, • ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, • wymianę instalacji c.o. na nową, wyposażoną w grzejniki płytowo-konwekcyjne i zawory termostatyczne, • wymianę wymiennikowni na kompaktową, wyposażoną w

Termin realizacji
grudzień 2005 r. – sierpień 2006 r.
Wartość
1 386 821,71 zł
Lokalizacja
Mikołów, ul. Konstytuscji 3-go Maja
czytaj więcej
Budowa terenowych urządzeń sportowych i boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 8 w Mikołowie –Paniowach

Sport
Budowa terenowych urządzeń sportowych i boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 8 w Mikołowie –Paniowach

Pod koniec 2013 roku ruszyły prace budowlane związane z budową nowego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Mikołowie-Paniowach. W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowane boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią sprinterską i skocznią do skoku w dal, a także boisko do piłki nożnej; uporządkowany zostanie teren wokół obiektu. Zrealizowane zadanie poprawi warunki nauczania wychowania fizycznego

Termin realizacji
październik 2013- czerwiec 2014
Wartość
925 163,00 zł
Lokalizacja
Mikołów - Paniowy
czytaj więcej
Budowa przyszkolnej krytej pływalni przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Mikołowie na działkach nr 2303/76, 2304/76, 883/77

Sport
Budowa przyszkolnej krytej pływalni przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Mikołowie na działkach nr 2303/76, 2304/76, 883/77

Budowa krytej pływalni w Mikołowie miała na celu ulepszenie bazy sportowej w mieście przy jednoczesnym powstaniu nowych terenów zielonych jak również stworzenie nowych, stałych miejsc pracy. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja została zrealizowana na terenach poprzemysłowych, niekorzystnie wpływających na środowisko. Rewitalizacja tego obszaru objęła wyburzenie istniejących budynków, budowę krytej pływalni oraz kompleksowe

Termin realizacji
sierpień 2006 r. – grudzień 2007 r.
Wartość
10 755 211,42 zł
Lokalizacja
Mikołów, ul. Konstytucji 3-go Maja
czytaj więcej
Logotypy UE