Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI

Edukacja
Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa – etap II

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej 4 szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Mikołów ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności 311 uczniów/uczennic z terenu Gminy Mikołów do przyszłego zatrudnienia w okresie XI.2012 do VII.2014. Projekt zakłada realizację kompleksowych programów rozwojowych w formie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych w ramach: Wydziału Doradztwa

Termin realizacji
2012.11.01 – 2014.07.31
Wartość
1 263 660,37 zł
Lokalizacja
Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 4
czytaj więcej

Edukacja
Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa – program rozwojowy

Projektem zostaną objęci uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Mikołów, którzy będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Organizowane zajęcia będą miały charakter dwóch wydziałów: * Wydział Doradztwa z trzema Katedrami: 1. Katedra Humanistyki kreatywnej 2. Katedra Matematyczno-Przyrodnicza 3. Katedra Języków Obcych * Wydział Promocji Wiedzy z czterema Instytutami: 1. Instytut Matematyczno-Przyrodniczy

Termin realizacji
2010.11.01 - 2012.10.31
Wartość
769 703, 22 zł
Lokalizacja
Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 4
czytaj więcej

Edukacja
Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów „NASA” – etap II

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej i zwiększenie szans edukacyjnych i psychospołecznych wśród uczniów i uczennic 8 mikołowskich szkół podstawowych poprzez wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych w okresie XI.2012 do VII.2014. Projekt zakłada realizację kompleksowych programów rozwojowych w formie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych w ramach Agencji: matematyczno-informatycznej, przyrodniczo-geograficznej, języków obcych, dziennikarskiej, „Ty też potrafisz”, ekspresji

Termin realizacji
2012.11.01 – 2014.07.31
Wartość
1 870 020,54 zł
Lokalizacja
Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 12
czytaj więcej
Logotypy UE