Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków z terenu Gminy Mikołów – etap III

Ochrona środowiska
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków z terenu Gminy Mikołów – etap III

Dzięki dotacji pozyskanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, gmina zrealizowała projekt polegający na usunięciu azbestu w 10 lokalizacjach (demontaż oraz zebranie azbestu) w ilości 20,8 Mg.  

Termin realizacji
23.08-30.09.2018r.
Wartość
8 467,20 zł
Lokalizacja
Gmina Mikołów
czytaj więcej

Projekty społeczne
Projekt pn. ?Program wsparcia społeczności lokalnych?

  Główny cel projektu: rozwój i wzmocnienie potencjału społecznego i zawodowego społeczności lokalnych, łagodzenie skutków ubóstwa poprzez pomoc najbardziej zagrożonym grupom społecznym oraz integracja mieszkańców zamieszkujących zdegradowane obszary Gminy Mikołów. Projekt zakłada w okresie 01.09.2018 ? 31.08.2021 kompleksowe organizowanie społeczności lokalnych, w których występują problemy społeczne przez rozwój i wzmocnienie spójności lokalnej, integrację oraz podniesienie

Termin realizacji
01.09.2018 ? 31.08.2021
Wartość
651 812,50 złotych, w tym dofinansowanie: 619 221,87 złotych
Lokalizacja
osiedle Mickiewicza oraz ścisłe centrum i okolice Rynku
czytaj więcej

AKTUALNOŚCI
Realizacja projektu Słoneczna Gmina

Informujemy, iż rozpoczynamy realizację projektu ?Słoneczna Gmina ? budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mikołów?. Wykonawcą zadania została firma JSB CONSTRUCTION PPHU Jolanta Sekuła, ul. Potokowa 12A/1, 80-297 Banino. Osobą do kontaktu w sprawach technicznych jest Pan Tadeusz Kołodziejczyk, tel. 32 32 48 579, e -mail: tadeusz.kolodziejczyk@mikolow.eu, Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej, Wydział

Termin realizacji
Wartość
Lokalizacja
czytaj więcej
Logotypy UE