Poznaj pierwsze kroki na lodzie oraz nauka gry w hokeja na lodzie – edycja 2020

Poznaj pierwsze kroki na lodzie oraz nauka gry w hokeja na lodzie – edycja 2020
Termin realizacji:
03.01.2020-12.04.2020
Lokalizacja:
MOSIR, lodowisko, ul. Konstytucji 3 Maja 38
Program:

Ministerstwo Sportu „Sport dla wszystkich” Działanie „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”

Wartość projektu:
16000
Finansowanie:

Ministerstwo Sportu „Sport dla wszystkich” Działanie „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”

Wartość projektu:

16 000 zł, w tym:

dofinansowanie Ministerstwa Sportu – 8000 zł

wkład własny – 8000 zł

Projekt stanowi kontynuację zajęć zimowych realizowanych od kilku lat w Gminie Mikołów dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu.

Cel zadania: promocja zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież mikołowskich szkół.

W ramach projektu zaplanowane bezpłatne zajęcia z nauki jazdy na łyżwach oraz gry w hokeja dla ok.200 mikołowskich uczniów.

Logotypy UE