Ćwiczmy razem – etap 3

Ćwiczmy razem – etap 3
Termin realizacji:
03.02.2020-30.11.2020
Lokalizacja:
Mikołów, szkoły podstawowe
Program:

Ministerstwo Sportu, Zadania „Sport dla wszystkich” Działanie „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”

Wartość projektu:
44150 zł
Finansowanie:

Ministerstwo Sportu: 20 000 zł

wkład własny: 24 150 zł (w tym wkład własny finansowy: 13 650 zł)

Gmina Mikołów otrzymała ze środków Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów dofinansowanie w wysokości 20 000 zł na zorganizowanie bezpłatnych zajęć gimnastyki korekcyjnej dla uczniów.

Projekt „Ćwiczmy razem – etap 3” jest realizowany w 9 szkołach podstawowych i 1 Oddziale Przedszkolnym (przy SP8) w okresie 03.02.2020-30.11.2020.

Celem projektu jest wykształcenie umiejętności przyjmowania i utrzymywania prawidłowej postawy ciała oraz zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego i zdrowej zabawy poprzez zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej wśród 202 dzieci.

Projekt realizowany jest dla uczniów i uczennic następujących placówek:

  1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie
  2. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie
  3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Mikołowie
  4. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie
  5. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Mikołowie
  6. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mikołowie
  7. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Wojciecha Korfantego w Mikołowie
  8. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Mikołowie
  9. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie
Logotypy UE