Administracja Drogi Edukacja Informatyzacja Kultura Mieszkalnictwo Ochrona środowiska Projekty społeczne Rewitalizacja RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Termo-modernizacja AKTUALNOŚCI
Ćwiczmy razem – etap 2

Edukacja
Ćwiczmy razem – etap 2

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Gmina Mikołów realizuje projekt ?Ćwiczmy razem ? etap 2?. Projekt jest realizowany w 9 szkołach podstawowych i 1 Oddziale Przedszkolnym (przy SP8) w okresie 01.02.2019-07.12.2019. W ramach projektu uczniowie mogą korzystać z bezpłatnych zajęć gimnastyki korekcyjnej prowadzonych w małych grupach przez wyspecjalizowaną kadrę. W trakcie zajęć wykorzystywane

Termin realizacji
01.02.2019-07.12.2019
Wartość
50 540,34 zł
Lokalizacja
Mikołów
czytaj więcej
PROJEKT ?OPEN YOUR MIND, CHANGE YOURSELF AND WORK ACROSS BOUNDARIES!?

Edukacja
PROJEKT ?OPEN YOUR MIND, CHANGE YOURSELF AND WORK ACROSS BOUNDARIES!?

?Open your mind, change yourself and work across boundaries! ? Otwórz umysł, zmień siebie i pracuj ponad granicami!? Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. Okres realizacji: 01.09.2019-31.08.2021 Kwota dofinansowania: 136 269,00 euro. Projekt jest skierowany do 8 mikołowskich szkół podstawowych i 2 przedszkoli. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 49

Termin realizacji
01. 09. 2019 - 31. 12. 2021 r.
Wartość
136 269,00 euro
Lokalizacja
Szkoły Podstawowe nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 oraz Przedszkola nr 9, 10
czytaj więcej
Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Stara Droga 2 C oraz przy ul. Stara Droga 2 D w Mikołowie, działka nr ewidencyjny 3073/81″

AKTUALNOŚCI
Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Stara Droga 2 C oraz przy ul. Stara Droga 2 D w Mikołowie, działka nr ewidencyjny 3073/81″

W ramach zadania zostaną przeprowadzone prace związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Stara Droga 2c oraz Stara Droga 2D w Mikołowie.Realizacja projektu przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej budynków. Podejmowane przez gminę zadanie wpisuje się w priorytety wyznaczone przez GZM na lata 2018-2022 tj. rozwój społeczny i gospodarczy obszaru związku metropolitalnego, a także

Termin realizacji
IV kwartał 2018-III kwartał 2019
Wartość
854 604,84 zł
Lokalizacja
Mikołów, ul. Stara Droga 2 C oraz Stara Droga 2 D
czytaj więcej
Logotypy UE