Zdalna szkoła

Zdalna szkoła
Termin realizacji:
30.04.2020-30.10.2020
Lokalizacja:
Mikołów, szkoły podstawowe
Program:

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020”

Wartość projektu:
99 960 zł
Finansowanie:

środki Unii Europejskiej – Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020”

Gmina Mikołów realizuje projekt „Zdalna szkoła”, którego przedmiotem jest zakup laptopów dla uczniów mikołowskich szkół podstawowych. Uzyskane dofinansowanie na ten cel to 99 960 zł.

Laptopy zakupione w ramach projektu trafią do 9 mikołowskich szkół, a za ich pośrednictwem do najbardziej potrzebujących uczniów, aby umożliwić im naukę w systemie pracy zdalnej w związku z zamknięciem szkół z powodu epidemii koronawirusa.

Zakup laptopów realizowany jest w ramach projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020”

Logotypy UE