18 września 2018 Godzina 17:00
Sesja się już odbyła

XLVI Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 18 września 2018 r.

Temat: przedstawienie zrealizowanych i planowanych działań zmierzających do przygotowania obchodów 800-lecia miasta, przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2018r., sprawy wniesione
18 września 2018 Godzina 17:00
Sesja się już odbyła

XLV Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 18 września 2018 r.

Temat: przedstawienie zrealizowanych i planowanych działań zmierzających do przygotowania obchodów 800-lecia miasta, przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2018r., sprawy wniesione
28 sierpnia 2018 Godzina 17:00
Sesja się już odbyła

XLV Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 28 sierpnia 2018 r.

Temat: kultura i sport, współpraca z organizacjami pozarządowymi, polityka senioralna, sprawy wniesione
18 czerwca 2018 Godzina 17:00
Sesja się już odbyła

XLIV Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 18 czerwca 2018r.

Temat: przyjęcie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017
22 maja 2018 Godzina 17:00
Sesja się już odbyła

XLIII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 22 maja 2018 r.

Temat: ochrona środowiska, oświata, wychowanie przedszkolne i zadania opiekuńcze realizowane przez Żłobek Miejski, niepubliczne placówki przedszkolne i opiekuńcze prowadzące działalność na terenie miasta, Śląski Ogród Botaniczny, sprawy wniesione
Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Mikołów ul. Sosnowa 5
Podjęte uchwały, oraz protokół z sesji Poznaj szczegóły i zobacz materiały
Logotypy UE