23 marca 2021 Godzina 16:00
Sesja się już odbyła

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 23 marca 2021 r.

Temat: omówienie stanu bezpieczeństwa Mikołowa na podstawie sprawozdań Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego.
15 grudnia 2020 Godzina 16:00
26 listopada 2020 Godzina 16:00
Sesja się już odbyła

XXXIV Sesja – nadzwyczajna – Rady Miejskiej Mikołowa 26 listopada 2020 r.

Temat: Podjęcie apelu w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec decyzji Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2020 r. dotyczącej przekształcenia Szpitala Św. Józefa Sp. z o.o. w całości w szpital covid-owy – dedykowany tylko dla pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.
17 listopada 2020 Godzina 16:00
Sesja się już odbyła

XXXIII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 24 listopada 2020r.

Temat: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2031
09 listopada 2020 Godzina 16:00
Sesja się już odbyła

XXXII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 9 listopada 2020 r.

Temat: Podjęcie uchwał: a) w sprawie Przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mikołów na lata 2020 – 2030, b) w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok, c) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2031.
Logotypy UE