25 października 2022 Godzina 16:00
Sesja się już odbyła

LXI Sesja Rady Miejskiej Mikołowa

Temat: raport na temat systemu ciepłowniczego ? ZIM.
20 września 2022 Godzina 16:00
27 lipca 2022 Godzina 16:30
21 czerwca 2022 Godzina 16:00
Sesja się już odbyła

LVII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 21 czerwca 2022 roku

Temat: Udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Mikołowa; Wykonanie budżetu miasta Mikołowa za 2021 rok; Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Mikołowa
24 maja 2022 Godzina 16:00
Logotypy UE