27 lipca 2022 Godzina 16:30
21 czerwca 2022 Godzina 16:00
Sesja się już odbyła

LVII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 21 czerwca 2022 roku

Temat: Udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Mikołowa; Wykonanie budżetu miasta Mikołowa za 2021 rok; Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Mikołowa
24 maja 2022 Godzina 16:00
26 kwietnia 2022 Godzina 16:00
05 kwietnia 2022 Godzina 16:00
Sesja się już odbyła

LIV Sesja Rady Miejskiej Mikołowa – nadzwyczajna – 5 kwietnia 2022 r.

Temat: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zakresu pomocy świadczonej obywatelom Ukrainy przez Gminę Mikołów
Logotypy UE