24 sierpnia 2021 Godzina 16:00

XLII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 24 sierpnia 2021 r.

Temat: sport i kultura, przedstawienie zrealizowanych i planowanych działań związanych z obchodami 800-lecia Mikołowa, informacje na temat aktualnego etapu procedury ustanawiania herbu Mikołowa
21 września 2021 Godzina 16:00

XLIII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 21 września 2021 r.

Temat: pomoc społeczna, przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mikołów za I półrocze 2021 roku
26 października 2021 Godzina 16:00

XLIV Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 26 października 2020 r.

Temat: raport na temat systemu ciepłowniczego – Zakład Inżynierii Miejskiej, ochrona środowiska (niska emisja)
23 listopada 2021 Godzina 00:00
14 grudnia 2021 Godzina 16:00
Logotypy UE