A+ A-
A+ A-
18 September 2018 Zeit 17:00
Sitzung hat stattgefunden
Sitzung hat stattgefunden

XLV Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 18 września 2018 r.

Thema: przedstawienie zrealizowanych i planowanych działań zmierzających do przygotowania obchodów 800-lecia miasta, przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2018r., sprawy wniesione
28 August 2018 Zeit 17:00
Sitzung hat stattgefunden
Sitzung hat stattgefunden

XLIV Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 28 sierpnia 2018 r.

Thema: kultura i sport, współpraca z organizacjami pozarządowymi, polityka senioralna, sprawy wniesione
22 Mai 2018 Zeit 17:00
Sitzung hat stattgefunden
Sitzung hat stattgefunden

XLII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 22 maja 2018 r.

Thema: ochrona środowiska, oświata, wychowanie przedszkolne i zadania opiekuńcze realizowane przez Żłobek Miejski, niepubliczne placówki przedszkolne i opiekuńcze prowadzące działalność na terenie miasta, Śląski Ogród Botaniczny, sprawy wniesione
Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Mikołów ul. Sosnowa 5
Gefasste Beschlüsse und Sitzungsprotokoll Erfahre Details und sehe Materialien
24 April 2018 Zeit 17:00
Sitzung hat stattgefunden
Sitzung hat stattgefunden

XLII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 24 kwietnia 2018 r.

Thema: jednostki pomocnicze miasta, Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska, sprawy wniesione
13 April 2018 Zeit 17:00
Sitzung hat stattgefunden
Sitzung hat stattgefunden

XLI Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 13 kwietnia 2018 r.

Thema: - wystąpienia do Państwowej Komisji Wyborczej o zmianę właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego dla terenu Miasta Mikołów;. - podziału Miasta Mikołowa na stałe obwody głosowania, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określonego jako Gniotek.
Logotypy UE