09 listopada 2020 Godzina 16:00
Sesja się już odbyła

XXXII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 9 listopada 2020 r.

Temat: Podjęcie uchwał: a) w sprawie Przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mikołów na lata 2020 – 2030, b) w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok, c) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2031.
20 października 2020 Godzina 16:00
Sesja się już odbyła

XXXI Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 20 października 2020 r.

Temat: statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie
22 września 2020 Godzina 16:00
25 sierpnia 2020 Godzina 16:00
Sesja się już odbyła

XXIX Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 25 sierpnia 2020r.

Temat: wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Mikołów
09 lipca 2020 Godzina 16:00
Logotypy UE