A+ A-
A+ A-
17 grudnia 2019 Godzina 16:00
02 grudnia 2019 Godzina 16:00
Sesja się już odbyła

XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 2 grudnia 2019 r.

Temat: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2031
19 listopada 2019 Godzina 16:00
22 października 2019 Godzina 17:00
17 września 2019 Godzina 17:00
Sesja się już odbyła

XII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 27 sierpnia 2019 r.

Temat: system ciepłowniczy w Mikołowie – wniosek z sesji z 5.02.2019r.
Logotypy UE