21 września 2021 Godzina 16:00
Sesja się już odbyła

XLIII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 21 września 2021 r.

Temat: pomoc społeczna, przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mikołów za I półrocze 2021 roku
24 sierpnia 2021 Godzina 16:00
Sesja się już odbyła

XLII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 24 sierpnia 2021 r.

Temat: sport i kultura, przedstawienie zrealizowanych i planowanych działań związanych z obchodami 800-lecia Mikołowa, informacje na temat aktualnego etapu procedury ustanawiania herbu Mikołowa
20 lipca 2021 Godzina 16:00
22 czerwca 2021 Godzina 16:00
Sesja się już odbyła

XLIII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 22 czerwca 2021 r.

Temat: raport o stanie gminy - debata, udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Mikołowa, wykonanie budżetu miasta Mikołów za 2020 rok, udzielenie absolutorium Burmistrzowi Mikołowa
25 maja 2021 Godzina 16:00
Sesja się już odbyła

XLII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 25 maja 2021 r.

Temat: oświata, wychowanie przedszkolne i zadania opiekuńcze realizowane przez Żłobek Miejski, niepubliczne placówki przedszkolne i opiekuńcze prowadzące działalność na terenie miasta, działalność Śląskiego Ogrodu Botanicznego
Logotypy UE