20 kwietnia 2021 Godzina 16:00
Sesja się już odbyła

XLI Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 20 kwietnia 2021 r.

Temat: współpraca z powiatem mikołowskim, współpraca z organizacjami pozarządowymi, polityka senioralna, Młodzieżowa Rada Miejska Mikołowa
23 marca 2021 Godzina 16:00
Sesja się już odbyła

XL Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 23 marca 2021 r.

Temat: omówienie stanu bezpieczeństwa Mikołowa na podstawie sprawozdań Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego.
23 lutego 2021 Godzina 16:00
12 lutego 2021 Godzina 16:00
Sesja się już odbyła

XXXVIII Sesja – nadzwyczajna – Rady Miejskiej 12 lutego 2021 r.

Temat: Uchwała nr XXXVIII/338/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na bezczynność Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę
26 stycznia 2021 Godzina 16:00
Logotypy UE