12 lutego 2021 Godzina 16:00
Sesja się już odbyła

XXXVIII Sesja – nadzwyczajna – Rady Miejskiej 12 lutego 2021 r.

Temat: Uchwała nr XXXVIII/338/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na bezczynność Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę
26 stycznia 2021 Godzina 16:00
15 grudnia 2020 Godzina 16:00
26 listopada 2020 Godzina 16:00
Sesja się już odbyła

XXXIV Sesja – nadzwyczajna – Rady Miejskiej Mikołowa 26 listopada 2020 r.

Temat: Podjęcie apelu w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec decyzji Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2020 r. dotyczącej przekształcenia Szpitala Św. Józefa Sp. z o.o. w całości w szpital covid-owy – dedykowany tylko dla pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.
17 listopada 2020 Godzina 16:00
Sesja się już odbyła

XXXIII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 24 listopada 2020r.

Temat: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2031
Logotypy UE