22 września 2020 Godzina 16:00
25 sierpnia 2020 Godzina 16:00
Sesja się już odbyła

XXIX Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 25 sierpnia 2020r.

Temat: wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Mikołów
09 lipca 2020 Godzina 16:00
23 czerwca 2020 Godzina 16:00
10 czerwca 2020 Godzina 16:00
Logotypy UE