XLIV Sesja Rady Miejskiej Mikołowa nadzwyczajna 20 lipca 2021

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  a) zmian w budżecie na 2021 rok;
  b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2021-2033.  
 4. Zamknięcie sesji.

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
 • Uchwała nr XLIV/410/2021 z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLIV/411/2021 z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2021-2033
  Zobacz w BIP
Logotypy UE