XIII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 17 września 2019 r.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XII/12/2019.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2019 rok;
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2030;
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu;
d) zmiany granic aglomeracji Mikołów;
e) nadania nazwy ul. Sokola drodze wewnętrznej w Mikołowie;
f) uchylenia uchwały nr XXXI/289/96 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27 sierpnia 1996 roku
w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta;
g) wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa;
h) nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej Mikołowa.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.
6. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
9. Wolne głosy.

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
 • Sesja nr XIII/13/2019 z dnia 17 września 2019 roku
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XIII/124/2019 z dnia 17.09.2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XIII/125/2019 z dnia 17.09.2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XIII/126/2019 z dnia 17.09.2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XIII/127/2019 z dnia 17.09.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XIII/128/2019 z dnia 17.09.2019 r. w sprawie zmiany granic aglomeracji Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XIII/129/2019 z dnia 17.09.2019 r. w sprawie nadania nazwy ul. Sokola drodze wewnętrznej w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XIII/130/2019 z dnia 17.09.2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/289/96 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 27 sierpnia 1996 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XIII/131/2019 z dnia 17.09.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XIII/132/2019 z dnia 17.09.2019 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej Mikołowa
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XIII/133/2019 z dnia 17.09.2019 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Mikołowskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
  Zobacz w BIP
Logotypy UE